iBTags

iBTags er betegnelsen på forskjellige små, billige dataloggere. Vi leverer til skjelloppdrett og fryserier. Ved transport av rogn og andre fiskeprodukter. Til kartlegging av temperatur i forskjellige vanndyp. Til "tagging" av fisk og andre dyr.

iBKrill er den minste vanntette loggeren i serien

Noen spesifikasjoner for iBKrill

 • Tre temperaturområder fra - 40°C til + 85°C
 • Lengde 25mm, bredde 13mm og høyde 8mm
 • Vekt 3,2 gram +/- 0,2 gram i luft ~ 1 gram i vann
 • Hukommelse 2048, 4096 eller 8192
 • Tar 1 million målinger før batteriet er tomt
 • Egnet for merking av fisk

iBBass er noe større enn iBKrill

Noen spesifikasjoner for iBBass

 • Samme temperaturområder som iBKrill, men noe større
 • Lengde 29mm, bredde 18mm og høyde 8mm
 • Vekt 4,7 gram i luft
 • Alle loggerne har en batterikapasitet på ca. 10år

iBCod er den største typen

Noen spesifikasjoner for iBCod

 • Samme temperaturområder som over
 • Lengde 44mm, bredde 23mm,og høyde 12mm
 • Vekt 11, 2 gram i luft
 • Ideell for måling i elver sjø eller ferskvann

Generelt for iBTags

 • Enkelt og solid verktøy for start og utlesing av data
 • Alle loggerne kan bestilles med eller uten festehull
 • Kunden kan få egen tekst preget på loggerne

Vi kan også levere en bitte liten logger som er på størrelse med en knapp den sk iButton

iBButton er 17 mm i diameter og billigst! Den er vanntett til 10cm vanndyp og således ideell for transport av fisk, rogn etc som er pakket i is. Den kan fåes i 5 typer fra - 40°C til + 125°C. Vekt er 3 gram og type 23 måler både temperatur og fuktighet

Kontakt oss for mer informasjon om datablad og priser