Sensorconsult er et ingeniørselskap som tilbyr måletekniske konsulenttjenester og salg av utvalgte instrumenter og dataloggere

Vår spesialitet er på instrumentering til prosjekter innen oseanografi og hydrologi. Vi leverer måleutstyr for å måle alle parametre i saltvann og ferskvann, til fiskeoppdrett og skjelloppdrett, til vannverk og kraftstasjoner.

Vi kan imidlertid også levere dataloggere til mange andre applikasjoner og måleoppgaver. Ta kontakt med oss!

Høstens tilbud: Loggere fra RBR , MadgeTech og Alphamach

XRX-serien 420/620, PR2000, Ny mini serie se under Nyheter!

Tlf.+ 47 906 14 979    
  e-post: post@sensorconsult.no  

Bergen 20. januar 2020